Assessoria literària

Teresa_Saborit-Escriptora-Narradora_oral-Creacio_literaria-Gamificacio_projectes_literaris-Fundadora_VullEscriure

 

Assessorament literari

  • Informes de lectura: valoració global del funcionament estructural i narratiu d’un text.
  • Informes d’editing: anotacions realitzades en el propi manuscrit en els quals s’assenyalen moments concrets del text que és recomanable tornar a escriure i es proposen millores estructurals i argumentals (les anotacions serveixen perquè l’autor pugui reescriure la seva obra partint d’un anàlisi detallat que li permet identificar què funciona i què no del text que ha escrit). No confondre amb la correcció d’estil, que sol realitzar-se sobre el text definitiu.
  • Tutories personalitzades: a partir de l’informe d’editing inicial, es pot dissenyar un pla de treball amb tutories individuals amb l’autor en el qual fer una valoració / seguiment dels canvis realitzats.
  • Correccions ortotipogràfiques: correcció lingüística per esmenar errors ortogràfics i tipogràfics d’un text (s’entregarà fitxer amb control de canvis per tal que l’autor pugui revisar i valorar cada una de les modificacions realitzades). En les correccions en català es pendrà de referència la normativa vigent abans de l’aprovació de les noves normes ortigràfiques i gramaticals de l’IEC de novembre del 2016, per la qual s’ha establert un període d’adaptació de quatre anys.
  • Correccions ortotipogràfiques i d’estil: correcció ortotipogràfica + correcció literària per polir el text i optimitzar l’ús dels recursos lingüístics (s’entregarà fitxer amb control de canvis per tal que l’autor pugui revisar i valorar cada una de les modificacions realitzades). En les correccions en català es pendrà de referència la normativa vigent abans de l’aprovació de les noves normes ortigràfiques i gramaticals de l’IEC de novembre del 2016, per la qual s’ha establert un període d’adaptació de quatre anys.
  • Gamificació de projectes literaris.
  • Traduccions català-castellà / castellà-català.  En la traducció de textos al català es pendrà de referència la normativa vigent abans de l’aprovació de les noves normes ortigràfiques i gramaticals de l’IEC de novembre del 2016, per la qual s’ha establert un període d’adaptació de quatre anys.
  • Serveis d’edició per autors interessats en l’autopublicació (tant en ebook com en paper): disseny de cobertes, maquetació de fitxers, impressió d’exemplars, booktrailers.
  • Escriptura de textos per encàrrec (de forma periòdica per a diaris, revistes, blogs; també escriptura de textos originals com a regal per a aniversaris, batejos, comunions, casaments i commemoració de dates especials).  En l’escriptura de textos en català es pendrà de referència la normativa vigent abans de l’aprovació de les noves normes ortigràfiques i gramaticals de l’IEC de novembre del 2016, per la qual s’ha establert un període d’adaptació de quatre anys.
  • Conducció de tallers de creació literària (online i presencials).

 

Demana informació sense compromís: teresa.saborit@lallibretavermella.cat