Contacte

Vols enviar-me un correu electrònic?

Completa el formulari que trobaràs a continuació!

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques (RGPD), t’informem que el titular de la web incorporarà les dades facilitades en un fitxer de la seva titularitat, amb l’única finalitat de gestionar la participació dels usuaris en els diversos apartats de la web. Els usuaris queden informats de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’adreça de correu electrònic teresa.saborit@lallibretavermella.cat. Fes clic a “Avís legal” per accedir al redactat complet amb les condicions d’ús de la web.